Văn bản Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Văn bản Hội đồng nhân dân
Số/ Ký hiệu 98/GM-HĐND
Trích yếu Giấy mời hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 7
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Cẩm Linh
Chức vụ Phó Văn phòng
Cơ quan ban hành HĐND huyện Kỳ Anh
Đính kèm