Văn bản Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Văn bản Hội đồng nhân dân
Số/ Ký hiệu 14/KH-HĐND
Trích yếu Kế hoạch tổ chức triển khai giải trình bề kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp HĐND huyện Kỳ Anh, nhệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 2019-04-08
Ngày hết hạn
Người ký Dương Thị Vân Anh
Chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện
Cơ quan ban hành HĐND huyện Kỳ Anh
Đính kèm