Văn bản chỉ đạo phòng chống Dịch Covid-19
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống Dịch Covid-19
Số/ Ký hiệu 930/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021
Ngày ban hành 2021-01-29
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Tiến Hùng
Chức vụ Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm