Xã Kỳ Xuân

16:35 21/02/2017
  Diện tích 22,88 km2

Diện tích 22,88 km2


Diện tích 22,88 km 2 , dân số 6.464 người. Phía bắc và tây bắc giáp xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên), đông bắc và đông là biển, nam giáp xã Kỳ Tiến và Kỳ Giang, tây giáp xã Kỳ Bắc. Trước năm 1945 là phần đất của các làng: Hào Ngâm, Như Nhật, Sơn Tịnh, Tăng Phú và một phần Xuân Cẩm (tổng Cấp Dẫn). Cuối năm 1945 thành lập xã Cấp Thăng. Năm 1954 đổi làm xã Kỳ Xuân. Xã Kỳ Xuân có 9 xóm: Xuân Tiến, Trần Phú, Quang Trung, Xuân Phú, Cao Thắng, Nam Thắng, Xuân Thắng, Bắc Thắng, Nguyễn Huệ.


Tin liên quan