Xã Kỳ Văn

16:35 21/02/2017
  Xã Kỳ Văn

Xã Kỳ Văn


Diện tích 23,63 km 2 , 6.147 dân. Phía bắc giáp xã Kỳ Thư và Kỳ Thọ, đông giáp xã Kỳ Thư, nam giáp xã Kỳ Hợp và Kỳ Tân, tây giáp xã Kỳ Trung. Trước năm 1945 là các làng Đại Đồng, Mỹ Lũ tổng Hà Trung. Cuối năm 1945 nằm trong xã Trung Sơn. Năm 1954 chia xã Trung Sơn làm 3 xã Kỳ Tân, Kỳ Thư, Kỳ Văn. Xã Kỳ Văn có 11 thôn: Thanh Sơn, Sa Xá, Hòa Hợp, Nam Mỹ Lợi, Mỹ Liên, Đồng Liên, Đồng Sơn, Đồng Văn, Đồng Lạc, Đại Đồng.


Tin liên quan