Xã Kỳ Tiến

16:35 21/02/2017
  Diện tích 17,89 km2

Diện tích 17,89 km2


Diện tích 17,89 km 2 , dân số 6.122 người. Phía bắc giáp xã Kỳ Bắc, đông giáp xã Kỳ Xuân, nam giáp xã Kỳ Giang, tây giáp xã Kỳ Phong. Trước năm 1945 là các làng: Dạ Độ, Nậu Độ, Thạch Mỹ, Xuân Cẩm (một phần) và Yên Hạ (tổng Cấp Dẫn). Cuối năm 1945 nằm trong xã Cấp Trung (gồm các làng trên). Năm 1949 nằm trong xã Kỳ Nam (gồm có Cấp Trung và Cấp Đình). Năm 1954 chia xã Kỳ Nam thành 3 xã: Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến. Xã Kỳ Tiến có 13 xóm: Hoàng Diệu, Trần Hưng, Nguyễn Bình, Lê Lợi, Nam Tiến, Kim Tiến, Trần Phú, Yên Hải, Yên Hồ, Yên Thịnh, Yên Sơn, Tân An, Minh Tiến.


Tin liên quan