Xã Kỳ Thọ

16:35 21/02/2017
  Diện tích 17,33 km2

Diện tích 17,33 km2


Diện tích 17,33 km 2 , dân số 3.231 người; phía bắc giáp xã Kỳ Khang, đông giáp xã Kỳ Ninh, nam giáp xã Kỳ Thư và Kỳ Văn, tây giáp xã Kỳ Giang. Trước năm 1945 là các thôn Sơn Luật, Sơn Triều, Vĩnh Yên tổng Đậu Chữ. Năm 1945 thành lập Đậu Thọ. Năm 1949 cùng với xã Đậu Ninh thành lập xã Lĩnh Nam. Năm 1954 chia làm 2 xã Kỳ Ninh (Đậu Ninh cũ) và Kỳ Thọ (Đậu Thọ cũ). Xã Kỳ Thọ có 8 xóm: Tân Sơn, Tân Phú, Tân Thọ, Vĩnh Thọ, Sơn Tây, Sơn Nam, Sơn Bắc, Sơn Đông.


Tin liên quan