Xã Kỳ Tân

16:35 21/02/2017
  Diện tích 41,23 km2

Diện tích 41,23 km2


Diện tích 41,23 km 2 , dân số 6.815 người. Phía bắc giáp xã Kỳ Văn, đông giáp Thị trấn Kỳ Anh và xã Kỳ Hoa. Nam giáp 2 xã Kỳ Lạc, Kỳ Lâm, tây giáp xã Kỳ Hợp. Trước năm 1945 là các làng Biểu Duệ, Duy Lối, Xuân Thuỷ (tổng Hà Trung). Cuối năm 1945 nằm trong xã Trung Sơn. Năm 1954 chia xã Trung Sơn làm 3 xã Kỳ Tân, Kỳ Thư, Kỳ Văn. Năm 1986 tách 230 ha đất và 380 nhân khẩu ở phía bắc nhập vào xã Kỳ Hợp mới thành lập. Hiện nay xã Kỳ Tân có 12 xóm: Đông Hạ, Đức Lợi, Xuân Thắng, Nam Xuân Sơn, Tả Tấn, Thượng Xuân, Trung Mỹ, Trung Xuân, Trường Lạc, Văn Miếu, Xuân Dục và Xuân Thọ.


Tin liên quan