Xã Kỳ Phú

16:35 21/02/2017
  Diện tích 15,28 km2

Diện tích 15,28 km2


Diện tích 15,28 km 2 , dân số 9.331 người; phía bắc và đông bắc giáp biển, nam giáp xã Kỳ Khang, tây giáp xã Kỳ Giang. Trước năm 1945 là các làng: Liệt Thượng (tổng Cấp Dẫn), Bảo Trung, Long Trì, Phú Thượng (tổng Đậu Chữ) và làng Kẻ Bể sau đặt làm xã Đậu Phú. Năm 1949 cùng với xã Đậu Khang hợp lại thành xã Thanh Kỳ (còn 1 phần của Đậu Phú nhập vào với xã Lĩnh Nam). Từ năm 1954 chia xã Thanh Kỳ thành 2 xã Kỳ Khang và Kỳ Phú. Hiện nay xã Kỳ Phú có 8 xóm: Phú Hải, Phú Lợi, Phú Trung, Phú Minh, Phú Thượng, Phú Long, Phú Tân, Phú Sơn.


Tin liên quan