Xã Kỳ Phong

16:35 21/02/2017
  Diện tích 29,39 km2

Diện tích 29,39 km2


Diện tích 29,39 km 2 , dân số 7.038 người; phía bắc giáp xã Kỳ Bắc, đông giáp xã Kỳ Tiến, nam giáp xã Kỳ Tây, tây giáp xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên). Trước năm 1945 là các làng: Hữu Lễ, Sơn Kênh, Tuần Tượng (tổng Cấp Dẫn). Sau năm 1945 thành lập xã Cấp Trung. Năm 1949 thành lập xã Kỳ Nam (gồm xã Cấp Đình và Cấp Trung). Năm 1954 chia xã Kỳ Nam thành 3 xã: Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến. Hiện nay xã Kỳ Phong có 11 xóm gồm: Hà Phong, Thượng Phong, Hữu Lệ, Láng Cồn, Tân Phong, Tượng Phong, Bắc Phong, Hòa Bình, Đông Thịnh, Bắc Sơn, Đông Sơn.


Tin liên quan