Xã Kỳ Đồng

16:35 21/02/2017
  Diện tích 14,23km2

Diện tích 14,23km2


Diện tích 14,23km 2 , dân số 5.152 người; phía bắc và đông bắc giáp xã Kỳ Phú, nam giáp xã Kỳ Khang, tây giáp xã Kỳ Giang. Diện tích tự nhiên: 1.419,75ha. Diện tích canh tác: 589ha. Số hộ: 1.233 hộ. Số khẩu: 5.071 khẩu.
Xã được thành lập ngày 7/01/1986. Gồm có 10 xóm: Tân Thịnh, Đồng Tâm, Hải Vân, Vân Giang, Tây Hồ, Yên Sơn, Đồng Tiến, Sơn Tiến, Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây.


Tin liên quan