Xã Kỳ Khang

16:35 21/02/2017
  Diện tích 26,30km2

Diện tích 26,30km2


Diện tích 26,30km 2 , dân số 10.936 người. Phía bắc giáp xã Kỳ Phú, đông bắc là biển, đông nam giáp xã Kỳ Ninh, nam giáp xã Kỳ Thọ, tây giáp xã Kỳ Giang và Kỳ Đồng. Trước năm 1945 là các thôn: Đậu Xá, Đông Hải, Đông Quan, Đồng Trụ, Phú Duyệt, Quảng Ích, Trão Nha, Trung Giáp, Vĩnh Ái (tổng Đậu Chữ). Sau năm 1945 thành lập xã Đậu Khang, năm 1950 nhập với xã Đậu Phú thành xã Thành Kỳ. Năm 1954 chia làm 2 xã Kỳ Khang (Đậu Khang cũ) và Kỳ Phú (Đậu Phú cũ). Năm 1986 tách thôn Đồng Trụ với 10 ha và 705 nhân khẩu để lập xã Kỳ Đồng. Xã Kỳ Khang hiện nay có 11 xóm là: Đậu Giang, Đồng Tiến, Phú Thượng, Quảng Ích, Hoàng Dụ, Sơn Hải, Tiến Thành, Trung Tân, Trung Tiến, Vĩnh Long, Vĩnh Phú.


Tin liên quan