Xã Kỳ Giang

16:35 21/02/2017
  Diện tích 17,20 km2

Diện tích 17,20 km2


Diện tích 17,20 km 2 , dân số 5.308 người; phía bắc giáp Kỳ Tiến, phía đông giáp các xã Kỳ Phú, Kỳ Thọ, phía nam giáp xã Kỳ Khang, đông bắc giáp 2 xã Kỳ Tiến và Kỳ Xuân.Trước năm 1945 là 3 làng: Hoàng Giang, Mạc Khê, Phú Dẫn tổng Cấp Dẫn. Sau năm 1945 đặt làm xã Cấp Tân. Năm 1954 đổi làm xã Kỳ Giang, sau khi tách làng Liệt Thượng về xã Kỳ Phú và Liệt Hạ về xã Kỳ Khang. Xã Kỳ Giang hiện nay có 12 thôn: Tân Lập, Tân Thành, Tân Phong, Tân Diệu, Tân Phan, Tân Phùng, Tân Giang, Tân Đông, Tân Khê, Tân Bình, Tân Thắng, Tân Hòa.


Tin liên quan