Xã Kỳ Châu

16:35 21/02/2017
  Diện tích 2,03 km2

Diện tích 2,03 km2


Diện tích 2,03 km 2 , dân số 2.719 người; phía bắc giáp Kỳ Hải và xã Kỳ Thư. Các phía còn lại giáp thị trấn Kỳ Anh và xã Kỳ Hưng. Trước năm 1945 là 3 làng: Dinh Cầu (nay là Châu Long), Đồng Ốc (Bắc Châu) và Hiệu Thuận (Đông Châu) tổng Hà Trung. Sau năm 1945 thành lập xã Trung Châu, sau năm 1954 chia làm 2 xã Kỳ Hoa và Kỳ Châu. Năm 1986, tách đất và người để thành lập Thị trấn Kỳ Anh. Xã Kỳ Châu có 4 xóm: Châu Long, Bắc Châu, Hiệu Châu, Thuận Châu.


Tin liên quan