Xã Kỳ Bắc

16:35 21/02/2017
  Diện tích 19,62km2

Diện tích 19,62km2


Diện tích 19,62km 2 , dân số 4.734 người, phía bắc giáp xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên), đông giáp xã Kỳ Xuân, nam giáp xã Kỳ Tiến, tây giáp xã Kỳ Phong. Trước năm 1945 là 2 làng Hữu Lạc và Phương Giai, tổng Cấp Dẫn. Sau năm 1945 đặt làm xã Cấp Đình, năm 1945 cùng với xã Cấp Trung lập xã Kỳ Nam, năm 1954 chia xã Kỳ Nam thành 3 xã: Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Phong. Xã Kỳ Bắc có 8 xóm: Tân Tiến, Bắc Tiến, Kim Tiến, Trung Tiến, Hợp Tiến, Phương Giai, Nam Tiến, Đông Tiến.


Tin liên quan