TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 772/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày ban hành 2018-06-26
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Đính kèm