TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 749/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019
Ngày ban hành 2019-03-21
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm