TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 44/CT-TTg
Trích yếu Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
Ngày ban hành 2017-12-06
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Đính kèm