TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 31-CT/TU
Trích yếu Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày ban hành 2019-01-16
Ngày hết hạn
Người ký Lê Đình Sơn
Chức vụ Bí thư
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm