TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 31-CT/HU
Trích yếu Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày ban hành 2019-02-22
Ngày hết hạn
Người ký Trần Đình Gia
Chức vụ Bí thư
Cơ quan ban hành Huyện ủy Kỳ Anh
Đính kèm