TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 21/BCĐTW-VPBCĐTW
Trích yếu Công văn về việc rà soát bảng kê hộ, chọn hộ điều tra phiếu mẫu và các lưu ý khi sử dụng CAPI trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Ngày ban hành 2019-03-15
Ngày hết hạn
Người ký Vũ Thị Thuy Thủy
Chức vụ Chánh VP
Cơ quan ban hành Văn phòng BCĐ Trung ương
Đính kèm