TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 10/KH-BCĐ
Trích yếu Kế hoạch phân công và nội dung kiểm tra, giám sát Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
Ngày ban hành 2019-03-21
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm