TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 09/KH-BCĐTP
Trích yếu Kế hoạch Tuyên truyền Tổng điều tra Dân số và nhà ở ngày 01/4/2019!
Ngày ban hành 2019-03-05
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm