TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Loại văn bản TĐT Dân số - Nhà ở 2019
Số/ Ký hiệu 01/QĐ-BCĐ
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019
Ngày ban hành 2018-09-17
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm