Đồng chí Nguyễn Việt Hùng- Chi cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh kiểm tra công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tại huyện Kỳ Anh.

  Chiều ngày 01/7, đồng chí Nguyễn Việt Hùng- Chi cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Phó Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình thực tế, cách điều tra của điều tra viên về triển khai công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại thôn Hưng Phú và Kim Nam Tiến - xã Kỳ Tiến- huyện Kỳ Anh.

Chiều ngày 01/7, đồng chí Nguyễn Việt Hùng- Chi cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Phó Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình thực tế, cách điều tra của điều tra viên về triển khai công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại thôn Hưng Phú và Kim Nam Tiến - xã Kỳ Tiến- huyện Kỳ Anh.

Trong thời gian từ 1-30/7/2016, Chi Cục Thống kê huyện Kỳ Anh sẽ phối hợp với các địa phương thống kê hơn 33.390 nghìn hộ dân thuộc khu vực nông thôn và các hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp…. Trong đợt tổng điều tra lần này,  Chi Cục Thống kê huyện huy động hơn 210 người thuộc ban chỉ đạo cấp huyện, xã; 270 điều tra viên, tổ trưởng, với hơn 40% có trình độ đại học, cao đẳng. Nội dung chương trình tổng điều tra lần này gồm: Các thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; thông tin về thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; về tình hình cư dân nông thôn. Phạm vi điều tra lần này được mở rộng, bổ sung các thông tin đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu thập thông tin phản ánh điều kiện sống của công nhân, lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn nông thôn, các xã đạt các tiêu chí nông thôn mới, về mô hình cánh đồng mẫu lớn...Qua cuộc tổng điều tra này sẽ góp phần giúp các bộ ngành và địa phương đánh giá đúng thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn; đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng- Chi cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh kiểm tra

công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tại xã Kỳ Tiến- huyện Kỳ Anh.

Để thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, UBND xã Kỳ Tiến đã thành lập tổ thường trực giúp việc. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổng điều tra trên phạm vi toàn xã, lên các khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa bàn thôn, xóm, để nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng- Chi cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh kiểm tra

công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tại xã Kỳ Tiến- huyện Kỳ Anh.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chi cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như việc các điều tra viên đã thực hiện tốt công tác điều tra.  Đồng chí cũng lưu ý với các các đồng chí điều tra viên cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, rà soát, nắm chắc tình hình điều kiện, việc làm của các đối tượng được điều tra để công tác điều tra được chính xác, nhanh gọn và tổng hợp nhanh kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016./.

Thúy Nga


Tin liên quan