Chuyên mục: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản.

  Sáng 17/06, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh đã hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Giang; tổ trưởng tổ điều tra và các điều tra viên tại các địa bàn.

Sáng 17/06, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh đã hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Giang; tổ trưởng tổ điều tra và các điều tra viên tại các địa bàn.

Huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ

tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy  sản năm 2016.

Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về Tổng điều tra, như: Kế hoạch phương án Tổng điều tra, cách ghi, kiểm tra các loại phiếu; thực tập cách phỏng vấn, ghi phiếu tại địa bàn; các quy trình về tập huấn, thu thập thông tin, kiểm tra, phúc tra; quy trình chọn mẫu, nghiệm thu, giao tài liệu; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra…  Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; Thông tin về nông thôn điều tra thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thông tin phản ánh một số nội dung trong kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Thông tin về cư dân nông thôn điều tra điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích lũy và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản…

Đồng chí Ngô Đức Tiến, Quyền Chi trưởng Chi Cục Thống kê huyện Kỳ Anh

trực tiếp tâp huấn cho các điều tra viên.

Để cuộc Tổng điều tra đạt được kết quả cao, huyện Kỳ Anh sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn cho 21 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Hoàng Hạnh- Anh Đức


Tin liên quan