Tờ trình
Loại văn bản Tờ trình
Số/ Ký hiệu 187/TTr-UBND
Trích yếu Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017
Ngày ban hành 2016-11-15
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Quang Hoàn
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm