UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị giao ban tháng 7, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chiều ngày 6/7, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị rà soát các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khoá XIX, rà soát đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; triển khai một số nội dụng trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phạm Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyện môn cấp huyện cùng lãnh đạo 20 xã trên địa bàn huyện.

Sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức đặc biệt đại dịch Covid 19 tác động trực tiếp đến mọi mặt, diễn biến khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức thực hiện trong việc xây dựng NTM, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đến nay cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính đã từng bước khắc phục những khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng như; hoàn thành 12/17 chỉ tiêu được đánh giá(5 chỉ tiêu còn lại đánh giá vào cuối năm); Tổng giá trị sản xuất theo hiện hành đạt 2.919,8 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 35,9%, thương mại dịch vụ đạt 28,5%; nông lâm ngư nghiệp 35,6%; sản lượng lương thực có hạt đạt 20.519 tấn đạt 57% kế hoạch, thành lập mới 19 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt 54 tỷ đồng. hoàn thành 100% việc giao cấy vụ hè thu.

Tại hội nghị các đại biểu đã đồng tình cao với báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng anh ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (Trình Kỳ Họp thứ 12, HĐND huyện khoá XIX), đồng thời các đại biểu cũng nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện xây dựng NTM tại địa phương, cùng với diễn biến phức tạp nắng kéo dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng, và nguy cơ cây ăn quả, cây chè bị chết trắng, giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ chậm.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt với các giải pháp cụ thể đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: tổ chức thực hiện xây dựng NTM, phòng chống dịch Covid 19, xây dựng các mô hình tế, thực hiện chi trả chính sách xã hội….. Trong thời gian tới cần tập trung cao độ để cải thiện rõ nét, tạo bứt phá trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó, trọng tâm là: tập trung chăm sóc và chống hạn cho vụ hè thu, và cây ăn quả, cây chè trên địa bàn, đồng thời tập trung cao độ trong việc phòng chống cháy rừng tại các địa bàn trọng yếu. Rà các nguồn thu tại xã đồng thời soát xét các biện pháp thu ngân sách từ đó đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua sâu rộng tại địa phương, tạo khí thế sổi nổi chào mừng đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tổn đọng của công dân về đất đai, chế độ chính sách…. Từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng; Tổ chức tập huấn luật chính quyền địa phương và thực hiện chi trả các chế độ chính sách cấp thiết theo luật cho cán bộ từ cấp huyện đến cập cơ sở. Đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện việc cấp đổi quyền sử dụng đất ở trước tháng 12 năm 1980. Phát động toàn thể nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM tại địa phương. Từ đó quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Lãnh đạo huyện tặng hoa cho các đồng chí nguyên chủ tịch UBND xã nghỉ theo theo chế độ và thuyên chuyển công tác trong nhiệm kỳ qua


Trung Anh