Tư vấn pháp lý cho phụ nữ và trẻ em theo tập tục, thông lệ ở địa phương tại huyện Kỳ Anh

06:47 11/01/2023
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Anh vừa phối hợp với Trung tâm phát triển kỹ năng và tri thức công tác xã hội tổ chức lớp tập huấn tư vấn pháp lý cho phụ nữ và trẻ em theo tập tục, thông lệ ở địa phương tại huyện Kỳ Anh.
Đồng chí Trần Thị Sáng - PCT Hội LHPN Huyện phát biểu khai mạc

Trong 2 ngày (10 và 11/01/2023) các đại biểu được nghe đồng chí Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh giới thiệu các nội dung cơ bản về tập tục, thông lệ ở địa phương; công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; bạo lực gia đình và các giải pháp phòng tránh.

Đây là những nội dung thuộc dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong phòng, chống bạo lực về giới ở các huyện miền núi Hà Tĩnh” do Đại sứ quán CaNaĐa tài trợ.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, trang bị những kiến thức, kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với cán bộ cấp cơ sở trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan