Triển khai kế hoạch sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023

17:39 07/10/2022
Sáng ngày 7/10, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Theo Kế hoạch, năm 2023, huyện Kỳ Anh được giao dự kiến khoảng 140 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự. Để triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và tham gia CAND năm 2023 đạt hiệu quả, thống nhất, hoàn thành chỉ tiêu giao, huyện đã kiện toàn HĐNVQS, phân công các thành viên phụ trách công tác tuyển quân tại các xã.

Đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện. Triển khai đầy đủ quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch. Trước mắt, thực hiện tốt công tác rà soát và phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ tốt cho công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận một số vấn đề như: Kinh nghiệm khám tuyển sức khỏe; công tác đảm bảo quân số giao nhận quân; tuyên truyền tuyển quân; số công dân trong độ tuổi đi làm ăn xa ở các tỉnh còn nhiều, chưa về địa phương được; phương án xử lý đối với những công dân không chấp hành đúng luật nghĩa vụ quân sự; chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ giao nhận quân năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện Kỳ Anh nhấn mạnh: Để đảm bảo cho công tác tuyển quân, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ Quân sự.

Ban chỉ huy Quân sự các xã, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đề nghị Ngành y tế chỉ đạo Trạm y tế các xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác khám tuyển sức khỏe công dân ngay tại cơ sở; Trung tâm Y tế huyện tăng cường công tác giám sát quản lý có biện pháp chống tiêu cực trong bộ phận cán bộ làm chuyên môn liên quan đến công tác khám sức khỏe; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và các hành vi trốn tránh, cản trở công tác thực hiện Luật NVQS; Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo, giúp hội đồng NVQS các xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023.


Huyền Trang - Trung Anh