Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh làm việc với các xã Kỳ Hải, Kỳ Thư về xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

15:22 07/04/2022
Sáng ngày 7/4, Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức buổi làm việc với các xã Kỳ Hải, Kỳ Thư để nghe báo cáo tình hình đánh giá xây dựng NTM quý I năm 2022 và kế hoạch đường găng xây dựng NTM nâng cao.
Các đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
chủ trì Hội nghị

Kết quả rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn bộ tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-TTG, đến nay xã Kỳ Hải mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Thời gian qua, hệ thống chính trị xã Kỳ Hải đã bắt tay vào cuộc xây dựng NTM một cách tích cực; trong quý I/2022, xã đã tiến hành khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Nam Hải, 10 nhà ở hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Trồng mới 1,9 km cây xanh trên các tuyến đường, xây dựng 9 mô hình phát triển sản xuất, có giá trị kinh tế cao. Xóa bỏ hoàn toàn nhà vệ sinh bất hợp lý và xây dựng mới 29 nhà vệ sinh tự hoại, 54 hố lắng xử lý nước thải nước thải sinh hoạt, 31 hố rác thải hữu cơ…

Đại biểu tham dự

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng vẫn tồn tại một số khó khăn về việc huy động nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu, nguồn lực xây dựng NTM mới chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách, nguồn huy động đóng góp của người dân còn thấp…

Để đạt mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022, xã Kỳ Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công cán bộ phụ trách để nâng cấp 7 tiêu chí đã đạt và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện 12 tiêu chí còn lại. Phát huy tiềm năng lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng; tiếp tục nâng cao đời sống cho người dân, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm.

Cũng qua kết quả đánh giá, rà soát, đến thời điểm này xã Kỳ Thư đạt 12/19 tiêu chí. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng, xã Kỳ Thư vẫn còn gặp phải những khó khăn về hệ thống giao thông, việc huy động nguồn lực trong nhân dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, một số cán bộ xã, thôn chưa chủ động, thiếu quyết liệt, lúng túng trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tinh thần tự giác, gương mẫu của một số người dân còn hạn chế, đang có tính trông chờ ỷ lại…

Đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện ...

Thời gian tới, xã Kỳ Thư tiếp tục hoàn thành đường găng, lộ trình thực hiện, phát động các phong trào thi đua, nêu gương người tốt việc tốt để nhân ra diện rộng; tổ chức đội ngũ cán bộ, cốt cán học tập kinh nghiệm các đơn vị làm tốt; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/ năm…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

... đồng chí Hoàng Trọng Lý - UVBTV Huyện ủy , Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị Kỳ Hải, Kỳ Thư tập trung xây dựng kế hoạch, đường găng một cách chi tiết; soát xét lại tất cả các đầu việc một cách cụ thể, phân công cho các đồng chí phụ trách từng tiêu chí; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành kết luận hội nghị

Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới với phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các chính sách nông nghiệp về hỗ trợ xây dưng nông thôn mới từ các cấp, các ngành để hoàn thành các tiêu chí, quyết tâm đưa các xã Kỳ Hải, Kỳ Thư trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan