Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

16:30 26/07/2023
Chiều ngày 25/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Đại biểu tham dự

Tham dự có các đồng chí Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường. Về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường huyện cùng các cán bộ cơ sở.

Đ/c Nguyễn Sỹ Ba - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian một buổi, các đại biểu đã được cán bộ chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giới thiệu 2 chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường đối với xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND và Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh; Giới thiệu những điểm mới của Luật bảo vệ môi trường 2020 về bảo vệ môi trường nông thôn. Đồng thời các báo cáo viên cũng đã giải đáp các vướng mắc liên quan đến thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới; hướng dẫn thực hành thu gom, phân loại và xử lý chất thải nông thôn, chất thải sinh hoạt và xây dựng thói quen hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần áp dụng tại gia đình.

Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường, chất lượng sống môi trường theo bộ tiêu chí cấp xã, cấp huyện.
Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu những điểm mới của Luật bảo vệ môi trường 2020 về bảo vệ môi trường nông thôn

Phát biểu kết luận lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cán bộ cơ sở nắm vững các quy định của Luật để áp dụng thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các chính sách mới về bảo vệ môi trường đến người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường. Đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện NTM, từng bước đưa huyện Kỳ Anh trở thành huyện NTM có môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.


Trà Giang


Tin liên quan