Tập huấn quy trình phòng chống bệnh khảm lá sắn.

Chiều ngày 4/10, Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng chống bệnh khảm lá sắn cho cán bộ và các hộ nông dân xã Kỳ Sơn. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Tĩnh; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; các thành viên tổ công tác theo Quyết định 2728/QĐ-UBND của UBND huyện kỲ Anh.

Đại biểu tham dự

Tại lớp tập huấn, người dân được nghe cán bộ kỹ thuật Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh trực tiếp truyền đạt một số dấu hiệu nhận biết về bệnh virut khảm lá sắn, triệu chứng và tác hại của bệnh, phương thức lan truyền, phương pháp điều tra phát hiện, quy trình phòng trừ bệnh...

Đ/c Lê Văn Trọng HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện nêu nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết về bệnh virut khảm lá sắn, triệu chứng và tác hại của bệnh, phương thức lan truyền, phương pháp điều tra phát hiện, quy trình phòng trừ bệnh...

Phát biểu của Lãnh đạo Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Tĩnh.

Qua buổi tập huấn, giúp các hộ dân trồng sắn nâng cao ý thức và nhận biết được dấu hiệu, biểu hiện của bệnh khảm lá sắn, cách thức phòng trừ bệnh và nguồn giống có khả năng nhiễm bệnh cao. Từ đó không mua, bán và trồng giống sắn nhiễm bệnh để tránh thiệt hại trong sản xuất, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống bệnh khảm lá cây sắn./.


Thuý Nga, Anh Đức