Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm Hồ sơ công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

14:31 07/04/2021
Sáng ngày 6/4, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm hồ sơ công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nhấn mạnh, trong công tác chỉ đạo, điều hành qua phần mềm hồ sơ công việc vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là việc trình ký văn bản, xử lý công việc còn chậm, thực hiện chữ ký số của lãnh đạo cấp xã xử lý hàng tuần chưa kịp thời, chưa đúng hạn văn bản. Trong thời gian tới sau khi được học các kỹ năng về sử dụng phần mền hồ sơ công việc, lãnh đạo xã phải là người tiên phong thực hiện xử lý công việc trên phần mềm, đồng thời chỉ đạo 100% cán bộ công chức thực hiện xử lý văn bản, đôn đốc theo dõi hàng ngày đối với cán bộ cấp xã.

Đối với cán bộ văn thư xã thường xuyên bám nắm báo cáo đến lãnh đạo xã kịp thời, không sử dụng ký văn bản. Phải có giải pháp cụ thể trong việc lưu trữ hồ sơ. Nghiêm túc tiếp thu kiến thức tại buổi tập huấn để đạt được những kết quả cao nhất.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được học một số nội dung quan trọng như: Tiếp nhận, vào sổ đi đến văn bản điện tử trên phần mềm cho cán bộ Văn thư xã; Phân công xử lý văn bản đi đến, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND xã; Tham mưu văn bản xử lý công việc của cán bộ, công chức cấp xã; Hướng dẫn ký số văn bản điện tử

Qua lớp tập huấn nhằm chuyển giao những công nghệ cơ bản đáp ứng trong công việc hàng ngày đối với lãnh đạo và cán bộ cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ xử lý công việc trên phần mềm hồ sơ công việc, nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước, trình độ, kiến thức về tin học, các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Trung Anh