Ra mắt lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Bắc giai đoạn 1930-2020

12:49 08/10/2022
Sáng 8/10, Đảng bộ xã Kỳ Bắc tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân Vận huyện ủy; các nhân chứng lịch sử; cán bộ lão thành cách mạng các cấp qua các thời kỳ.
Đại biểu tham dự

Sau 2 năm sưu tầm, thu thập, tổng hợp và nghiên cứu tài liệu, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhân chứng lịch sử và cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ, Đảng ủy, UBND xã Kỳ Bắc cùng Ban biên soạn đã hoàn thành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 - 2020.

Đồng chí Ngô Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc buổi Lễ

Trong quá trình thu thập thông tin, biên soạn cuốn lịch sử gặp không ít khó khăn, sau 3 lần hội thảo khoa học, nhiều lần chỉnh sửa bản thảo và lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ và của của BTV Đảng ủy, cuốn sách đã xuất bản với 311 trang và 9 chương.

Nghi lễ công bố và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Bắc giai đoạn 1930-2020.

Trong đó, chương 1: Kỳ Bắc - vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa; chương 2: Chi bộ lãnh đạo nhân dân trong thời kỳ xây dựng lực lượng cách mạng, tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền từ năm 1930-1945; chương 3: Chi bộ xã lãnh đạo xây dựng chế độ mới và kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược 1945-1954; chương 4: Đảng bộ xã lãnh đạo khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, cải tạo xây dựng CNXH 1954-1964; chương 5: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân vừa phục vụ chiến đấu vừa xây dựng hậu phương vững chắc, góp phần chi viện cho tiền tuyến từ năm 1964-1975; chương 6: Đảng bộ xã Kỳ Bắc lãnh đạo Nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN 1975-1986; chương 7: đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng 1986-1996; chương 8: Đảng bộ Kỳ Bắc trong thời kỳ thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn 1996-2005; chương 9: Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc sổi mới và xây dựng NTM 2005-2020.

Đây là tài liệu giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Lãnh đạo xã tặng cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện xã Kỳ Bắc giai đoạn 1930-2020” cho các đồng chí
nguyên lãnh đạo  qua các thời kỳ.

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Bắc giai đoạn 1930-2020” được hoàn thành và ra mắt chào mừng thành công Đại hội chi bộ cơ sở; bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, hướng tới chào mừng 93 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan