Phiên họp thường kỳ tháng 7 triển khai các Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

16:30 02/08/2022
Sáng ngày 2/8, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, triển khai các Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu tham dự

Tham dự có đại diện Thường trực HĐND huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh, BHXH, Chi cục thống kê, Hạt Kiểm lâm, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng GPMB Dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam và các dự án khác trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND 20 xã.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì phiên họp.

Các đại biểu báo cáo tại phiên họp ...

Đ/c Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp đại diện các phòng ban, đơn vị và các xã báo cáo đánh giá thực trạng, kết quả quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ; những tồn đọng vướng mắc, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và những kiến nghị, đề xuất thuộc lĩnh vực của từng ngành, lĩnh vực phục trách với các nội dung chính như: Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm OCOP trên thị trường. Tập trung thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các tiêu chí và duy trì tính thực chất trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng và chiều sâu các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt chuẩn, tạo tiền đề xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng; thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm để tạo động lực phát triển mới. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19….

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND huyện đã đề ra, các ngành, địa phương cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng phần việc. Tập trung giải quyết tốt các vướng mắc tồn đọng, cải cách hành chính, tổ chức sản xuất... Triển khai các danh mục đầu tư công; ưu tiên xây dựng quy hoạch đấu giá đất; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chú trọng phát triển nông nghiệp; tiếp tục xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt chuẩn; tập trung chuyển đổi số, cải cách các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; tập trung thu các khoản nợ đọng thuế của 1 số doanh nghiệp, đảm bảo thu đúng, thu đủ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.../.


Thúy Nga-Anh Đức