Đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Mặt trận Tổ quốc và khối các đoàn thể huyện

Chiều ngày 13/01, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tổ chức làm việc với Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.
Toàn cảnh hội nghị
Đại biểu tham dự

Tại hội nghị các đại biểu cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện trong mọi hoạt động của MTTQ và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện đồng thời đề xuất một số mong muốn, nguyện vọng như: Chỉ đạo tổng kết Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp cơ sở nên tổ chức riêng từng đoàn thể; quan tâm hơn nữa công tác cán bộ; chỉ đạo UBND các địa phương khi triển khai các dự án liên quan đến quyền lợi của người dân (giải phóng mặt bằng, đền bù) cho Mặt trận và các đoàn thể tham gia giám sát, nắm bắt thông tin để lắng nghe, tuyên truyền và có sự phản hồi lại với cấp chính quyền; nên sớm thành lập Đoàn công tác chỉ đạo các xã trong công tác xây dựng Nông thôn; nên có văn bản chỉ đạo các cấp cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng năm để đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho người lao động; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, (máy tính, máy chiếu); quan tâm đến quỹ học bổng cho các em học sinh; bình xét gia đình văn hóa và gia đình học tập nên có sự phối hợp thống nhất với nhau...

Các đại biểu bày tỏ mong muốn, nguyện vọng trong thời gian tới

Đ/c Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy chia sẻ những khó khăn  của MTTQ, đoàn thể và hội quần chúng huyện

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu. Đồng chí khẳng định sau khi về trụ sở mới sẽ cố gắng khắc phục tạo điều kiện làm việc, cơ sở vật chất cho các tổ chức huyện hội; sự bất cập trùng lịch làm việc giữa cấp ủy, chính quyền, các ngành thì trong khuôn khổ những công việc đã có lịch nên chấp hành làm việc theo lịch Thường trực đã phân công, nếu có sự thay đổi cần thông tin với Thường trực. Trong công tác cán bộ, đồng chí mong muốn các tổ chức giới thiệu cán bộ có năng lực, trình độ, huyện sẽ tạo điều kiện để sắp xếp nhân sự cho khối đoàn thể và các tổ chức hội quần chúng. Đồng chí yêu cầu hoạt động của các Đoàn công tác (Đoàn công tác Dân vận, Đoàn công tác xây dựng Nông thôn mới, Đoàn công tác 979) tập trung khâu tuyên truyền, vận động trong đó Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy (Đoàn 979) trực tiếp chỉ đạo chung; trong phản biện xã hội rất cần phát hiện và phản ánh các trường hợp cụ thể để huyện tiếp thu và nếu có sai phạm sẽ có phương án xử lý; hằng năm các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện phải tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động./.


Lan Ánh - Trung Anh