Đoàn lãnh đạo huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk tham quan và làm việc tại huyện Kỳ Anh

10:28 01/12/2023
UBND huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk vừa tham quan học tập mô hình thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Kỳ Anh. Tham dự có đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Về phía huyện Kỳ Anh, có các đồng chí Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
Đại biểu tham dự buổi làm việc

Theo đó Đoàn đại biểu được lãnh đạo huyện Kỳ Anh báo cáo tóm tắt việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh tiếp đón Đoàn

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đã giúp đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày một nâng lên. Nhận thức của Nhân dân có nhiều chuyển biến, sự chung tay vào cuộc của người dân ở các địa bàn thực hiện Chương trình đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk

Công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng các Chương trình, Kế hoạch triển khai được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, ban hành đầy đủ, sát thực tế, đảm bảo chủ động thực hiện các Chương trình, dự án của Chương trình. Công tác tuyên truyền về chương trình đã được các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, từ đó đã tạo được tính lan tỏa rộng khắp, cơ bản nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thực hiện Chương trình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh thông tin về tình hình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện

Công tác phối hợp trong triển khai các chương trình đã được các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện tương đối tốt: Từ khâu rà soát, lên danh mục dự án, trình và phê duyệt dự án đã được thực hiện từ cơ sở thôn, xã, các phòng ban chủ trì thực hiện.

Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk
bày tỏ sự cảm kích đối với sự tiếp đón của huyện Kỳ Anh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk đã bày tỏ cảm kích đối với sự tiếp đón chu đáo của UBND huyện Kỳ Anh và mong muốn được sự giúp đỡ, hợp tác của huyện Kỳ Anh trong công tác giảm nghèo, phát triển đời sống kinh tế của huyện nhà.

Hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, phát huy và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.


Huyền Trang - Trung Anh