Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành giám sát chuyên đề tại huyện Kỳ Anh

21:07 11/10/2022
Chiều ngày 11/10, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh đã có buổi giám siát về thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nhuần, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu tham dự

Cùng dự có các đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Nguyễn Thanh Hải, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

Tại buổi làm việc đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hải báo cáo về tình hình triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng tại huyện Kỳ Anh giai đoạn 2017 - 2022.

Theo đó, giai đoạn 2017 - 2022, huyện Kỳ Anh xây dựng được 100 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 777 vườn mẫu. Tổng nguồn lực xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu là trên 126 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách nhà nước 38,96 tỷ đồng; nguồn xã hội hoá, huy động từ Nhân dân 87,75 tỷ đồng. Việc thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng, giai đoạn 2017 - 2022, trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã triển khai xây dựng được gần 489km đường giao thông nông thôn, trên 428km rãnh thoát nước, 206km kênh mương nội đồng, với tổng khối lượng xi măng hỗ trợ hơn 50 nghìn tấn, tương ứng phần kinh phí Nhà nước hỗ trợ hơn 34,32 tỷ đồng, ngoài ra, nguồn xã hội hóa, huy động từ nhân dân gần 252 tỷ đồng.

Đ/c Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn huyện Kỳ Anh vẫn tồn tại một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động người dân vào cuộc chưa có chiều sâu, chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, một bộ phận người dân nhận thức còn chậm, vai trò chủ thể của người dân chưa được phát huy, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; việc củng cố, nâng cao mức độ đạt chuẩn tại một số khu dân cư có phần còn hạn chế, đặc biệt là đối với một số tiêu chí như nhà ở, công trình phụ trợ, hàng rào xanh; hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất tại một số thôn xuống cấp tuy nhiên việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa còn chậm; việc thu hút, kêu gọi nguồn lực còn hạn chế, xã hội hóa huy động nguồn lực đạt thấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn thiếu quyết liệt; nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng còn hạn chế dẫn đến hệ thống đường giao thông xuống cấp; tiến độ triển khai thực hiện xây dựng kênh mương nội đồng đôi lúc còn chậm, chưa đạt được kế hoạch giao…

Mục tiêu từ năm 2022 - 2025 huyện Kỳ Anh tiếp tục xây dựng 46 thôn còn lại đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, củng cố, nâng cấp các khu dân cư đã đạt hướng tới KDC kiểu mẫu thông minh; xây dựng 250 vườn mẫu đạt chuẩn đảm bảo thực chất, hiệu quả và bền vững; tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng các công trình thiết yếu, đặc biệt phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị huyện Kỳ Anh cần tranh thủ các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và nguồn xã hội hóa để hoàn thiện các tiêu chí NTM, đặc biệt là tiêu chí giao thông; môi trường; vườn hộ và công trình chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những tuyến đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương bê tông mà các xã hoàn thành sớm nhằm nắm bắt tình hình thi công, chất lượng công trình để kịp thời xử lý, khắc phục các vấn đề liên quan đến quá trình thi công đưa huyện Kỳ Anh đạt huyện NTM vào năm 2023./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan