Lãnh đạo huyện tiếp công dân định kỳ tháng 5

17:16 05/05/2022
Sáng ngày 5/5, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng; Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hải, đã thực hiện buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo một số phòng chuyên môn cấp huyện; công chức địa chính các xã có công dân đến buổi tiếp dân.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp 04 lượt công dân đến từ các xã trên địa bàn huyện gồm:Ông Nguyễn Đình Hà, thôn Đồng Tiến xã Kỳ Đồng, kiến nghị cấp lại giấy quyến sử dụng đất; ông Nguyễn Tiến Hạ thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú; bà Nguyễn Thị Phương Lan, thôn Bắc Sơn xã Kỳ Bắc kiến nghị về đất ở và ông Nguyễn Hồng Thi, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, kiến nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì Phiên tiếp dân định kỳ tháng 5

Đ/c  Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5

Sau khi tiếp thu những kiến nghị, phản ánh của công dân; nghe các cơ quan chuyên môn của huyện và công chức địa chính các xã trả lời, tiến độ giải quyết các vụ việc. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương phải thực hiện đối thoại giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền. Bởi đây, đa phần là những nội dung mà công dân đã đến phản ánh, kiến với với lãnh đạo huyện qua những kỳ tiếp dân trước. Do vậy các địa phương cần phải xem xét giải quyết triệt để. Đối với những trường hợp chính quyền địa phương đã thực hiện đối thoại giải quyết theo đúng quy định mà công dân không đồng ý thì lãnh đạo UBND các xã, tiếp tục hướng dẫn công dân thực hiện các bước tiếp theo theo đúng thẩm quyền tránh để công dân phải đi lại nhiều lần. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng cũng yêu cầu Ban tiếp công dân huyện phải đốn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của công dân theo đúng thẩm quyền, tiến độ đã được giao và phải báo cáo về UBND huyện theo quy định trước ngày 30/5/ 2022./.


Anh Đức


Tin liên quan