Lãnh đạo huyện Kỳ Anh tiếp nhận xử lý những kiến nghị của nhân dân.

07:26 06/04/2021
Sáng ngày 5/4,đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị tiếp nhận xử lý 3 kiến nghị của công dân. Tham dự có lãnh đạo đạo các phòng ban chuyên môn.

Tại hội nghị công dân Tô Ngọc Miên, địa chỉ thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh kiến nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra lại thực tế nguồn gốc đất của gia đình bố ông (Tô Ngọc Thuận) vì năm 2015 sau khi cấp đổi thì một phần đất của gia đình ông bị con trai của ông Thái Hữu Lâm (Thái Cảnh Toàn) lấn chiếm và xây dựng trên phần đất đó.

Sau khi lắng nghe sự việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì phiên tiếp chỉ đạo: xã Kỳ Tân nghiêm túc thực hiện văn bản của UBND huyện đồng thời kiểm tra lại hồ sơ quá trình cấp đổi của 2 gia đình; xác định vị trí ranh giới giữa thực tế và giấy chứng nhận được cấp từ đó xác định nguyên nhân sai lệch (nếu có), trên cơ sở đó tổ chức hòa giải giữa 2 gia đình, trong quá trình thực hiện nếu vượt quá thẩm quyền, UBND xã Kỳ Tân làm văn bản xin ý kiến của UBND huyện.

Kiến nghị của  công dân Lê Đình Thiết, địa chỉ xóm 8, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh phản ánh nội dung: Năm 2016 ông Lê Đình Thiết có nhận chuyển nhượng QSD đất thêm một phần diện tích đất phía sau vườn từ hộ gia đình bên cạnh, và có giấy viết tay, xác nhận của UBND xã Kỳ Phong. Tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được thủ tục chuyển nhượng đối với phần diện tích nhận chuyển nhượng thêm nói trên.

Tại phiên tiếp công dân phòng TNMT phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai – Chi nhánh Kỳ Anh đã hướng dẫn công dân đến UBND xã Kỳ Phong để xây dựng hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đối với phần diện tích nhận chuyển nhượng. Sau khi thực hiện xong thủ tục mua bán tại UBND xã Kỳ Phong đề nghị công dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh để được giải quyết theo quy định

Kiến nghị của công dân Võ Minh Châu, địa chỉ xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh tố cáo ông Hồ Xuân Trính, chủ tịch UBND xã Kỳ Khang trong việc lập hồ sơ bồi thiệt thiệt hai do sự cố môi trường biển cho bà Trần Thị Hà và Trương Thị Nhị không đúng sự thật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao: Ban Tiếp công dân huyện làm phiếu chuyển đơn của công dân cho UB bầu cử huyện kịp thời; Giao Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp và các phòng, ban, đơn vị có liên quan nghiên cứu đơn của công dân, tham mưu UBND huyện hướng thụ lý và giải quyết đúng quy định pháp luật những nội dung thuộc thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

Kết luận tại phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định pháp luật và giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã được giao nhiệm vụ tập trung tham mưu giải quyết các nội dung đã có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện; báo cáo giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng thời gian quy định, tránh để tình trạng gây bức xúc của công dân dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, giao Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện Thông báo ý kiến kết luận qua buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện./.


Trung Anh