Kỳ Anh tham quan học tập, trao đổi kinh nghiêm mô hình sản xuất nông nghiệp tại thành phố Hà Tĩnh

22:33 18/09/2022
Sáng 18/9, Đoàn cán bộ, lãnh đạo huyện Kỳ Anh do đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành làm trưởng đoàn đã có chuyến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp tại thành phố Hà tĩnh. Tiếp và làm việc cùng đoàn có đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn Thành phố Hà Tĩnh.

Trong thời gian 1 ngày đoàn công tác của huyện Kỳ Anh đã đến tham quan tại các Mô hình như: nuôi trai lấy ngọc xã Đồng Môn; HTX Thanh Niên xã Đồng Môn; HTX rau, củ, quả Thạch Hạ; Nuôi tôm công nghệ cao: nuôi cá kết hợp lúa hưu cơ và du lịch trải nghiệm và các mô hình tiêu biểu khác trên địa bàn Thành Phố Hà Tĩnh

Tham quan mô hình nuôi trai lấy ngọc
Tham quan mô hình trồng măng tây

Qua khảo sát và trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình sản xuất, các hợp tác xã chia sẽ, để tạo ra giá trị cao thì các mô hình đều áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch và cho hiệu quả kinh tế cao; đặc biệt đánh giá cao mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi trai lấy ngọc, dưa lưới nhà kính, măng tây …… đã mang lại hiệu quả năng suất cao và cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Trong đó, việc quy hoạch hạ tầng và hướng đến việc xây dựng khu sinh thái du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp sẽ là hướng đi chủ đạo trong tương lai.

Đồng thời, các chủ mô hình cũng chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong thực hiện tổ chức sản xuất.

Trong thời gian tới, các chủ mô hình trên sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn về khoa học kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huyện kỳ anh để thực hiện xây dựng sản xuất.

Thay mặt đoàn cán bộ và nhân huyện Kỳ Anh đồng chí Hồ Huy Thành cảm ơn sự chia sẽ của Thành Phố Hà Tĩnh đã trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Hà Tĩnh

Lãnh đạo 2 địa phương trao đổi kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới huyện Kỳ Anh sau khi tham quan các mô hình sản xuất từ Thành Phố Hà Tĩnh cần tìm hiểu và nghiên cứu các mô hình với mục đích tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp mới; làm chuyển biến nhận thức của hợp tác xã, người dân tại địa phương trong sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Từ đó học tập, rút kinh nghiệm, nghiên cứu triển khai trên địa bàn toàn huyện.


Trung Anh


Tin liên quan