Huyện Kỳ Anh tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022

07:58 21/09/2022
Huyện Kỳ Anh vừa tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9, năm 2022. Tham dự có đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Trọng Lý - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện và đại diện phòng ban chuyên môn cấp huyện.
Đại biểu tham dự

Trước khi bước vào phiên tiếp công dân, các đồng chí lãnh đạo huyện và các phòng, ban ngành chuyên môn đã tiến hành đánh giá kết quả tiếp công dân trong thời gian qua. Từ ngày 20/8/2022 đến hết ngày 19/9/2022, huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận và xử lý 05 đơn (thẩm quyền cấp xã 03 đơn thư, cấp huyện 02 đơn). Đã tham mưu UBND huyện văn bản giao, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đang trong thời hạn xử lý giải quyết.

Đồng thời, thực hiện tốt tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định; theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các phòng, ban đơn vị và UBND các xã tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền. Những trường hợp đã quá hạn không xử lý, giải quyết và có văn bản nêu rõ lý do tổng hợp, báo cáo lãnh đạo và tham mưu đề xuất văn bản đôn đốc thực hiện, phê bình.

Tại buổi tiếp công dân, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã tiếp 07 lượt công dân với các nội dung liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai.

Sau khi lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của các hộ dân; ý kiến của các phòng chuyên môn liên quan, đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu các phòng ban, chuyên môn, đơn vị liên quan kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc của các hộ dân đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và công bằng. Đồng thời yêu cầu các xã phối hợp cùng các phòng ban, đơn vị huyện tiếp tục giải quyết, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan