Họp giao ban UBND huyện

Chiều ngày 25/11, UBND huyện tổ chức họp giao ban để góp ý vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện; soát xét các báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện; rà soát các nội dung phục vụ Đoàn công tác của tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện Nông thôn mới năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên UBND huyện cùng trưởng các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị giao ban
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận một số nội dung cơ bản như: lựa chọn phương án chủ đề, phương châm đại hội; góp ý cách sắp xếp bố cục, nội dung trong đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới tại các xã đăng ký về đích năm 2019, đặc biệt tính đến thời điểm hiện tại có 14/17 khu dân cư mẫu được đoàn kiểm tra tỉnh công nhận đạt, 03 khu dân cư còn lại đang cố gắng phấn đấu để được đánh giá lại vào cuối năm; kết quả thu ngân sách, giải phóng mặt bằng trên địa bàn; phương án bán đấu giá đất tại một số xã; cần có những buổi tọa đàm về lĩnh vực kinh tế từ đó đánh giá những tiềm năng, nguồn lực của huyện trong đó cần ưu tiên nguồn lực nào tốt nhất để làm tốt công tác quy hoạch nhằm thu hút đầu tư, tạo môi trường để phát triển công nghiệp; các ngành cần có những đánh giá chi tiết, mục tiêu, phương hướng cụ thể để đưa vào văn kiện Đại hội...

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thống nhất với phương án mà các đại biểu đồng tình cao nhất và bổ sung, thay thế một số từ sao cho phù hợp; về phương châm đại hội đồng chí gợi ý nên chọn phương án “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”; trong báo cáo trình đại hội không nên đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở từng tiểu mục mà thực hiện đánh giá chung tổng quan; hoạt động tín dụng ngân hàng nên đánh giá theo hướng quản lý tài chính – ngân sách, thu hút đầu tư; đánh giá Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn nên lồng nghép vào lĩnh vực nông nghiệp...

Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị giao ban

Và yêu cầu các phòng, ngành có liên quan đánh giá lại kết quả thực hiện, góp ý vào dự thảo đề cương gửi về phòng Tài Chính – Kế hoạch trước ngày 28/11, để tổng hợp và hoàn chỉnh báo cáo phần kinh tế - xã hội; soát xét lại chỉ tiêu nhiệm kỳ mới cho phù hợp; về nội dung đột phá nên kế thừa những nội dung của nhiệm kỳ trước đó chưa đạt. Đồng chí yêu cầu báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019 phải hoàn thành trước ngày 30/11, để gửi đại biểu HĐND huyện phục vụ cho kỳ họp. Trong xây dựng Nông thôn mới các phòng, ngành tiếp tục soát xét các tiêu chí của mình, gắn trách nhiệm để hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt không được để thiếu sót trong hồ sơ; về chỉ tiêu thời gian tới cần soát xét để hoàn thành Đề án Nông thôn mới của huyện trong đó dự kiến năm 2020 đẩy 06 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và mỗi xã phải hoàn thành tối thiểu 02 khu dân cư mẫu./.


Lan Ánh - Phạm Tuấn