Hội thảo lịch sử đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn 1930 - 2015.

09:19 17/02/2020
Để hoàn thành xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn 1930 - 2015. Ngày 14/2 Ban chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị thông qua bản thảo lần thứ 2 để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban, các phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, Ban chỉnh lý, bổ sung, biên soạn, xuất bản Lịch sử đảng bộ huyện Kỳ Anh giai đoạn 1930 2015 và Bí thư 20 xã trong toàn huyện. Chủ trì hội nghị có PGS - TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng viện Lịch sử đảng, Đại học quốc gia TPHCM và đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy.
khai mạc giới thiệu đại biểu
Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo đã việc sưu tầm nguồn thông tin, tư liệu để tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh.

Lãnh đạo huyện phát biểu tại hội nghị
Cán bộ lão thành đóng góp ý kiến
PGS - TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng viện Lịch sử đảng, Đại học quốc gia TPHCM phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến trong việc triển khai sưu tầm, tìm hiểu tư liệu, để nhằm bổ sung thêm tư liệu mới, làm rõ các căn cứ tài liệu lịch sử cho phù hợp từng giai đoạn phát triển Đảng bộ phù hợp với từng phân kỳ, cần làm rõ một số nội dung chi tiết nhỏ cụ thể và đưa thêm số liệu vào đề cương. Nêu rõ một số sự kiện thiên nhiên khắc nhiệt và kinh nghiệm phòng chống thiên tai, hoàn thiện lịch sử Đảng từ năm 1930 đến năm nay. Cần khái quát phong trào từ thực tiễn, quan niệm từ nhận thức của người dân nhằm khẳng định vai trò quan điểm đúng đắn của Đảng bộ Kỳ Anh qua nhiều thời kỳ. Các nội dung được thực hiện theo tiến trình lịch sử của huyện gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ. Đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo chỉnh lý, tái bản, lịch sử Đảng bộ huyện 1930-2015. Theo đó, cuố Lịch sử đảng bộ Huyện Kỳ Anh sẽ được in ấn trong tháng 4 và phát hành trong tháng 5/2020. Với các nội dung được các đại biểu đóng góp, chỉnh sữa, các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở nhiệm vụ được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sưu tầm thêm tư liệu, chỉnh lý, bổ sung, biên soạn, xuất bản. Với quan điểm dựa trên các cuốn lịch sử Đảng bộ huyện đã được xuất bản, đồng thời chỉnh lý bổ sung phải đảm bảo tính lô rích, khoa học để cuốn lích sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh trở thành tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử địa phương, vừa để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện./.


Trung Anh - Thúy Nga