Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

16:07 18/08/2022
Sáng 18/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/10/2002 (Nghị định 78) về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phía đầu cầu Hà Tĩnh các đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lưu Văn Minh, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Về phía đầu cầu huyện Kỳ Anh, các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND huyện; Võ Tá Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh đầu cầu huyện Kỳ Anh

Đại biểu tham dự

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Huỳnh Văn Thuận.

Hà Tĩnh triển khai 17 chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tham mưu cả hệ thống chính trị cùng tham gia, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đến ngày 31/7/2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 5.634,8 tỷ đồng, tăng 23,7 lần so với năm 2003, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tổng dư nợ là 5.584,7 tỷ đồng (tăng 30,2 lần so với khi mới thành lập) với 103.205 khách hàng còn dư nợ. Từ 2 chương trình tín dụng khi mới thành lập, đến nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng. Doanh số cho vay 20 năm đạt 18.006 tỷ đồng với gần 794.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

Đ/c Võ Tá Cương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về phía huyện Kỳ Anh sau khi đi vào hoạt động NHCSXH đã triển khai cho vay 16 chương trình, doanh số cho vay 20 năm đạt 2.178 tỷ đồng, với hơn 62 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, doanh số thu nợ là 1.324 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/6/2022 là 656,9 tỷ đồng, tăng 625,2 tỷ đồng so với khi mới thành lập tăng 18 lần, với gần 13 nghìn khách hàng. Trong 16 chương trình cho vay, có 15 chương trình ủy thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị- xã hội và 01 chương trình cho vay trực tiếp. Đến nay, toàn huyện có 04 Hội cấp huyện, 53 Hội cấp xã và 344 Tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia làm ủy thác. Các chính sách ưu đãi góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất, góp phần tạo việc làm cho gần 10 nghìn lao động; có gần 22 nghìn thoát ngưỡng đói nghèo, trên 4 nghìn hộ cải thiện đời sống và trên 20 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 9 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn; xây dựng, sữa chữa trên 1.900 nhà ở cho hộ nghèo….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh, sự năng nổ, nhiệt tình của các cấp hội, các tổ tiết kiệm & vay vốn, nhờ đó nguồn vốn của ngân hàng đã phát huy cao hiệu quả. Đồng chí đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục khảo sát, tạo điều kiện để các địa phương, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn vay, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, góp phần cùng với tỉnh hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới vào năm 2025; tham mưu với Ngân hàng CSXH Việt Nam cho Hà Tĩnh tiếp tục được tiếp cận các nguồn vốn chính sách lớn với các chính sách ưu đãi để tỉnh tiếp tục triển khai chương trình nhà ở xã hội. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với ngân hàng chính sách bằng các hoạt động cụ thể. Ban đại diện các cấp tiếp tục đổi mới hoạt động trong chỉ đạo, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các chương trình tín dụng trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, Ngân hàng CSXH tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh và cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở. UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp Ngân hàng CSXH lồng ghép các chương trình, các nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên bố trí cân đối ngân sách địa phương chuyển sang ngân hàng để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở; tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hội ủy thác cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn. Các cấp hội phải sâu sát cơ sở, hướng dẫn cách thức sử dụng vốn hiệu quả.

Dịp này, UBND tỉnh, Ngân hàng CSXH Việt Nam; UBND huyện và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kỳ Anh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan