Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh chuẩn bị công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 và phối hợp rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19

09:49 05/10/2022
Chiều ngày 4/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến chuẩn bị công tác kiểm tra kết quả thực hiện đề án 06 và phối hợp rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng vác xin phòng, chống Covid 19. Tại điểm cầu huyện Kỳ Anh các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06; Lê Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện - Tổ Phó Thường trực Đề án 06 chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ Đề án 06. Theo đó, Tổ công tác Đề án 06 các huyện đôn đốc, chỉ đạo triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đang được tích cực triển khai, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an với việc hoàn thành 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án.

Hội nghị được các đại biểu được triển khai các nội dung như: tiến độ kết nối, tích hợp, chia sẻ CSDLQG về Dân cư; thực trạng cơ sở hạ tầng viễn thông, việc nâng cấp hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC có phát sinh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; quy trình thủ tục, tiến độ bố trí kinh phí để thực hiện Đề án, kinh phí hoạt động của Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 các cấp… các xã bám sát các nhiệm vụ của Đề án 06;

Thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, tập trung ưu tiên nguồn lực trong việc triển khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp; rà soát, bố trí đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06, coi đây là bước đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu, công tác tiếp nhận hồ sơ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký mã định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNEID…./.


Thúy Nga - Trung Anh


Tin liên quan