Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

19:47 31/07/2023
Sáng ngày 31/7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Tại điểm cầu huyện Kỳ Anh, các đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chủ trì điểm cầu huyện Kỳ Anh

Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bất cứ thời kỳ nào, chúng ta đều sắp xếp, tổ chức bộ máy phù hợp tình hình, diễn biến thực tiễn. Đây là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp, đụng đến nhiều người, ảnh hưởng hoạt động của người dân. Tuy nhiên, không thể không làm vì bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn. Sự phát triển, tình hình của đất nước thay đổi, cho nên bộ máy hành chính phải thay đổi. Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương phù hợp đặc điểm địa bàn, kiện toàn tổ chức, tinh giản hợp lý, bỏ cấp trung gian, giảm thủ tục hành chính phiền hà cho người dân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện từ nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Như vậy, cơ sở chính trị và pháp lý đều có.

Từ thực tiễn địa phương phải sắp xếp lại phù hợp, đơn giản, linh hoạt. Thủ tướng chỉ rõ phải nhận thức đây là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp nên phải làm thận trọng, chắc chắn, không xáo trộn, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị vận hành bình thường, cuộc sống của người dân không quá đảo lộn. Việc lãnh đạo, điều hành phải rất quyết liệt. Kinh nghiệm cho thấy nơi nào, chỗ nào thống nhất về mặt nhận thức, tư tưởng thì công việc suôn sẻ, nếu không thì sẽ gây ắch tắc, chậm chễ, gây lãng phí nguồn lực. Thủ tướng nhấn mạnh, những gì làm được thì phát huy, những gì chưa làm được thì cần khắc phục, với tinh thần là tinh giản bộ máy nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công chức, viên chức để bảo đảm hệ thống hoạt động tốt, mang lại hiệu quả chung cho đất nước, nhân dân.

Quá trình sắp xếp có ảnh hưởng về mặt điều hành, quan hệ hành chính trong cơ quan hành chính các cấp, ảnh hưởng người dân liên quan giấy tờ, thủ tục, các công việc. Tuy nhiên, chúng ta đã có kinh nghiệm và các địa phương có bài học hay trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thì chia sẻ. Căn cứ các văn bản của Trung ương, các địa phương cần tổ chức sắp xếp lại làm sao cho phù hợp, linh hoạt, đơn giản nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống chính trị và cuộc sống của người dân. Việc lãnh đạo điều hành phải quyết liệt, thống nhất về mặt nhận thức, tư tưởng với tinh thần là tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để hệ thống hoạt động tốt và mang lại hiệu quả chung của đất nước và Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030;  Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ; Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Bộ; Hướng dẫn rà soát tình hình quy hoạch đô thị của địa phương có liên quan; việc đánh giá phân loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển hạ tầng đô thị khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Bộ; Công tác lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Bộ; Việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch, các quy định của pháp luật về quy hoạch và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Bộ; Hướng dẫn thực hiện cung cấp số liệu dân số (bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi) trên địa bàn ĐVHC cấp huyện, cấp xã và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Bộ./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan