Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tiêu chí số 10 về xây dựng nông thôn mới, Tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

17:26 30/09/2022
Sáng ngày 30/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tiêu chí số 10 về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đại biểu tham dự

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ngô Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện; đại diện phòng Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng điều phối NTM; cán bộ phụ trách Tiêu chí số 10 (thu nhập bình quân đầu người); tổ trưởng và Điều tra viên các xã trong toàn huyện.

Đ/c Ngô Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện khai mạc hội nghị

Cán bộ Chi cục Thống kê huyện lên lớp tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã; hướng dẫn tổng hợp và suy rộng thông tin; điền phiếu thu thập thông tin và biểu tổng hợp kết quả; hướng dẫn làm bài tập tình huống và báo cáo các biểu mẫu theo đúng quy định.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua hội nghị, các đại biểu đã nắm được nội dung thực hiện và phương pháp thu thập số liệu thống kê về thu nhập của các xã. Đồng thời, hiểu rõ hơn về cách tính thu nhập bình quân đầu người/năm đối với tiêu chí 10 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan