Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ và phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

08:40 07/05/2022
Chiều ngày 6/5, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức lớp tập huấn Công tác văn thư lưu trữ và Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Dự lớp tập huấn có đồng chí Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng CCHC và Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ; Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện phụ trách công tác văn thư lưu trữ và phần mềm quản lý cán bộ; Hiệu trưởng và viên chức phụ trách lĩnh vực Văn thư lưu trữ và phần mềm quản lý cán bộ các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Đ/c Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Các đại biểu tham dự

Tại lớp tập huấn các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và một số văn bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; trong đó tập trung vào các quy định về tiếp nhập văn bản đến, đi trên môi trường giấy và điện tử; soạn thảo, ký ban hành văn bản; thể thức kỹ thuật trình bày văn bản; quản lý sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật, quy định quy trình trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ; các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Hướng dẫn việc quản lý, cập nhật đầy đủ các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm; xử lý những lỗi thường gặp trong sử dụng phần mềm.

Đ/c Hồ Thị Niêm, chuyên viên Phòng CCHC và Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ lên lớp tại buổi tập huấn

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định mới và đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ. Triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng văn bản điện tử, lập hồ sơ, tài liệu điện tử nhằm đẩy mạnh quá trình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Nâng cao trách nhiệm và kỹ năng trong quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo việc sử dụng, khai thác phần mềm đạt hiệu quả.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Thị Vân Anh yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; sau khi được bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức nắm được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ như: kỹ thuật soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi - đến, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử...; kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu được giao trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình thực tế của huyện Kỳ Anh.


Thúy Nga - Tiến Quân


Tin liên quan